OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko


Historia OSP Bielsko:

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku datuje się na maj 1945 roku. Zaczątki jednostki to pozostałość po pogotowiu ogniowym w czasie II wojny światowej, którym dowodził niemiecki sołtys Lange. Pierwszy zarząd tworzyli: Bronisław Rokita, Władysław Pilichowski i Walenty Wawrzyniak. Strażacy dość szybko zdobyli motopompę. Intensywny rozwój jednostki nastąpił od 1977 roku. W skład nowo wybranego zarządu weszli wtedy: prezes Jan Szymański, naczelnik Roman Szargan, zastępca naczelnika Andrzej Przybyszewski i skarbnik Andrzej Jakubowski. W 1981 roku oddano do użytku nową strażnicę oraz jednostka otrzymała pierwszy samochód star 20 bez beczki na wodę. Rok później nastąpiła wymiana samochodu na star 26 GBAM. W 1991 roku jednostka otrzymała ciężki samochód gaśniczy jelcz GCBA. W 1997 roku jednostka nawiązała kontakt z Felixem i Tiny Piosik z Holandii. W wyniku tego rok później trzech strażaków odbyło szkolenie w straży pożarnej w Maastricht korzystając z gościnności Państwa Piosik. Następnie Holendrzy przywieźli do Bielska sprzęt ratownictwa technicznego. Po szkoleniu jednostka otrzymała także sprzęt ratowniczy i gaśniczy. W 2003 roku strażacy z Bielska odwiedzili straż pożarną w Stein, skąd otrzymali duże ilości sprzętu pożarniczego. Po śmierci Felixa Piosika w pomoc dla straży z Bielska włączyli się Trix i Jan Deckers. W 2008 roku z Holandii do Bielska został sprowadzony samochód pożarniczy średni GBA DAF, a później jeszcze łódź ratownicza.

Dodatkowe informacje:
OSP Bielsko jest jednostką kategorii II, włączoną do KSRG. Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 34 członków. Strażacy są bardzo dobrze wyszkoleni, posiadają wiele uprawnień, m.in.: kursy ratownictwa medycznego, technicznego i wiele innych.

Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z dniem 1 grudnia 2016 roku. Nasza miejscowość jest najbardziej oddalona od siedziby powiatu słupeckiego i komendy powiatowej PSP. Mieszkamy na granicy dwóch województw (Wielkopolskie i Kujawsko-Pomorskie), a więc zabezpieczenie naszego terenu jest tak bardzo istotne. Pierwszym krokiem było podpisanie porozumienia dotyczącego włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego dokonano 9 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Orchowie. Trójstronne porozumienie zostało podpisane pomiędzy:
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy - st. bryg. mgr inż. Sławomira Kaczorkiewicza,
- Gminą Orchowo reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Jacka Misztala,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Bielsku, reprezentowaną przez Prezesa OSP dh Tomasza Tomczaka.
Dalej porozumienie zostało skierowane do zaopiniowania Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Poznaniu, a następnie Komendantowi Głównemu PSP w Warszawie. Jako, że spełniliśmy wszystkie kryteria pozwalające zasilić system, zostaliśmy włączeni w struktury KSRG.

Nasza jednostka tradycyjnie już od wielu lat bierze udział w festynach rodzinnych na naszym terenie, zapewniając dzieciom różne atrakcje a także bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Strażacy OSP Bielsko biorą również udział w uroczystościach kościelnych i państwowych.


Skład zarządu OSP Bielsko:

Prezes: Tomasz Tomczak
Wiceprezes - Naczelnik: Łukasz Przybyszewski
Zastępca Naczelnika: Marcin Hartwich
Skarbnik: Mateusz Wańkowski
Sekretarz: Jacek Ziółkowski
Gospodarz: Michał Przybyszewski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jacek Wańkowski
Sekretarz: Karol Przybyszewski
Członek: Ryszard Spochacz

Członkowie Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Tomasz Tomczak
Łukasz Przybyszewski
Michał Przybyszewski

Najcześciej czytane na naszej stronie